Rodzinne wakacje

w Sianożętach nad morzem

Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO PLAŻA

 

1.       Korzystanie z domków letniskowych możliwe jest po dokonaniu pełnej wpłaty, wpisie w książce meldunkowej, przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz wpłaceniu kaucji zwrotnej w wysokości 200zł. Pobyt rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10.00 ostatniego dnia pobytu.

2.       Każdy domek przeznaczony jest dla zadeklarowanej ilości osób tj. mały domek-4 osoby, większy - 6 osób, wliczając w to każde dziecko.

3.       Użytkownik domku nie ma prawa przyjmowania na nocleg osób trzecich, jak również nie może samodzielnie przekazywać domku innym osobom.

4.       Wizyty na terenie ośrodka dozwolone są wyłącznie w godzinach od 8.00 do 22.00 .

5.       Korzystający z ośrodka wypoczynkowego zobowiązani są do zachowania czystości i porządku w domkach, jak i na terenie ośrodka.

6.       Domki letniskowe przed opuszczeniem należy posprzątać .

7.       Za wszelkiego rodzaju zniszczenia, zaginięcia wyposażenia lub zgubienie kluczy odpowiadają materialnie osoby wynajmujące domek.

8.       Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00. Zachowanie gości i osób korzystających z domku nie powinno zakłócać codziennego rytmu życia mieszkańców sąsiednich domków.

9.       Zabrania się:

a.       Niszczenia wyposażenia i sprzętu ośrodka.

b.       Wynoszenia i przenoszenia z domków przedmiotów stanowiących ich wyposażenie.

c.        Przebywanie na terenie ośrodka w stanie nietrzeźwym.

d.       Nadużywania na terenie ośrodka napojów alkoholowych.

10.    Prosimy nie przechowywać w domkach pieniędzy, kosztowności. W przypadku zaginięcia ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

11.    Płatność za domek dokonywana jest z góry za cały okres pobytu. W razie nagłego wyjazdu lub rezygnacji nie jest zwracana opłata za niewykorzystany okres wypoczynku.

12.    W domkach obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA oraz SMAŻENIA RYB.

13.    Dzieci korzystające z placu zabaw powinny być pod opieką dorosłych, a w szczególności dzieci do lat 5.

14.    Psy na terenie ośrodka mogą przebywać tylko w kagańcu. Właściciel psa zobowiązany jest posiadać przy sobie książeczkę zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie. W przypadku zanieczyszczenia przez psa terenu ośrodka właściciel zobowiązany jest niezwłocznie usunąć nieczystość. Właściciel pokrywa koszty wszelkich szkód spowodowanych przez swojego psa.

15.    Na terenie ośrodka znajduje się trawiasty parking niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń.